Antwoord op vragen over het sociaal domein

Fysiotherapie

In principe krijgt u geen bijzondere bijstand voor de kosten van fysiotherapie en oefentherapie. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. De overheid heeft bepaald dat kosten voor fysiotherapeutische behandeling zelf moeten worden betaald. U kunt zich tegen deze kosten wel aanvullend verzekeren. 

De basiszorgverzekering vergoedt een deel van de behandeling

De eerste fysiotherapeutische behandelingen moeten door iedereen zelf worden betaald. Als uw aandoening voorkomt op de lijst die behoort bij het Besluit zorgverzekering worden de kosten van een deel van de behandelingen wel vergoed de zorgverzekeraar. Ook in dat geval heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste behandelingen.

Soms kunt u via de gemeente een voordelige collectieve ziektekostenverzekering afsluiten die uw kosten wel (gedeeltelijk) vergoed.   

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente kan besluiten om toch bijzondere bijstand voor fysiotherapie te verstrekken. De gemeente heeft daarover het volgende bepaald:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.