Antwoord op vragen over het sociaal domein

Collectieve ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Vaak is het mogelijk een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten via uw gemeente. Het voordeel van collectieve verzekeringen is dat ze goedkoper zijn. Soms vergoedt de gemeente een deel van de premie voor de collectieve aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van wat uw gemeente daarover heeft bepaald.

De gemeente heeft het volgende bepaald over een collectieve (aanvullende) verzekering:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.