Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat valt onder opvang?

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig hebt. Hierbij wordt er onderdak en begeleiding geboden als u de thuissituatie hebt verlaten en u zich niet alleen kan redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u om een andere reden thuis bent weggegaan.

Het is bij opvang wel de bedoeling dat u zich zo snel mogelijk weer kunt redden in de samenleving. Hier wordt u natuurlijk wel mee geholpen.

Aanvraag en centrumgemeenten

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van burgers. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor de opvang. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.  Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd.

Als u toegang wilt tot opvangmoet u bij uw gemeente melding maken van de problemen die u ondervindt. Als de gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgen er dan voor dat het bij de andere gemeente terecht komt.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.Bijdrage in de kosten

Uw gemeente kan een bijdrage in de kosten voor opvang vragen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.