Antwoord op vragen over het sociaal domein

Opschorten

Opschorten betekent dat u tijdelijk geen uitkering krijgt. Dit gebeurt als de gemeente denkt dat u zich niet goed aan de inlichtingenplicht heeft gehouden. De gemeente bepaalt dan dat u tijdelijk geen recht heeft op bijstand.

U krijgt een hersteltermijn

Heeft de gemeente uw uitkering opgeschort? Dan krijgt u een hersteltermijn. Dat is een periode waarin u informatie toch nog kunt inleveren. Of u krijgt een nieuwe uitnodiging voor een gesprek. Zo’n hersteltermijn kan een aantal werkdagen of twee weken zijn. Dat verschilt per gemeente.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Levert u de informatie binnen de hersteltermijn in?

Of komt u nu wel op het gesprek? Dan stopt normaal gesproken de opschorting. De gemeente gaat wel bekijken of u nog recht heeft op een uitkering. En misschien krijgt u een boete.

  • Blijkt uit het onderzoek dat u wel recht heeft op de uitkering? Dan wordt deze weer aan u betaald. U krijgt ook een nabetaling van de uitkering die u door de opschorting niet heeft gekregen.

  • Blijkt uit het onderzoek dat u te veel uitkering heeft gekregen? Dan moet u die uitkering aan de gemeente terugbetalen.
  • Blijkt uit het onderzoek dat u geen recht meer heeft op de uitkering? Dan stopt uw uitkering definitief vanaf de datum waarop u geen recht meer had op de uitkering. Heeft u daarna nog uitkering gekregen? Dan moet u die aan de gemeente terugbetalen.

Levert u de informatie niet binnen de hersteltermijn in?

Of komt u weer niet op het gesprek? Dan kan de gemeente niet bepalen of u nog recht heeft op bijstand. En dan stopt uw uitkering definitief. Heeft u in de periode waarin niet zeker was of u recht had op bijstand, nog wel bijstand gekregen? Dan moet u dat aan de gemeente terugbetalen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen