Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woon-werkverkeer

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten. De reden hiervoor is dat u uw kosten meestal vergoed krijgt via uw werkgever of uit het reïntegratiebudget van uw gemeente. 

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de reiskosten die u heeft voor woon-werkverkeer:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.