Antwoord op vragen over het sociaal domein

Waskosten

Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van het wassen van kleding en het vervangen van versleten kleding. 

U moet meer wassen door lichamelijke klachten?

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten méér dan normale kosten hebt voor het wassen en vervangen van kleding. Voor incontinentie geldt dat u recht kunt hebben op incontinentie-absorptiemiddelen van uw zorgverzekeraar. U hoeft dan geen extra waskosten te maken. 

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor waskosten en kosten kledingslijtage:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.