Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uitsluitingsgronden

In een aantal gevallen hebt u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u van het recht op bijstand bent uitgesloten.

In de volgende gevallen bent u uitgesloten van het recht op bijstand:

Uitsluitingsreden Gevolgen voor u Gevolgen voor uw partner
U hebt geen recht op bijzondere bijstand Uw partner kan wel recht hebben op bijzondere bijstand voor kosten die op hem betrekking hebben. 

Dus: Het is ook mogelijk dat uw partner geen recht op bijzondere bijstand heeft, omdat hij is uitgesloten, maar dat u wel recht op bijzondere bijstand hebt. Hetzelfde geldt andersom.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen