Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tandartskosten

De basiszorgverzekering vergoedt slechts een aantal tandartskosten, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Voor andere kosten kunt u zich aanvullend verzekeren. U hebt in principe geen recht op bijzondere bijstand voor tandartskosten omdat de zorgverzekering een voldoende voorliggende voorziening is.

Uitzondering op deze regel is de eigen bijdrage die u moet betalen bij kosten die vergoed worden uit de basisverzekering. Daar kunt u mogelijk wel bijzondere bijstand voor krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente kan hebben bepaald dat zij u toch bijzondere bijstand geeft voor bepaalde kosten. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.