Antwoord op vragen over het sociaal domein

Stookkosten

Bijna iedereen in Nederland maakt kosten voor het verwarmen van zijn woning. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering moet genoeg zijn om deze kosten te betalen. Daarom hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor uw stookkosten. 

Uitzondering

De gemeente kan aan u wel bijzondere bijstand verstrekken als u door lichamelijke klachten of uw leeftijd méér dan normale kosten hebt voor het verwarmen van uw woning. U en uw kosten moeten wel aan de voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor stookkosten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.