Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar UWV

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. Voor het bezoeken van het UWV bestaat in principe geen recht op bijzondere bijstand. 

Alleen in bijzondere situaties kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel ook aan de voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met het bezoeken van het UWV:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.