Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten bezoek zieke familieleden

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. In geval van opname in een ziekenhuis kan het zijn dat de reiskosten hoog zijn omdat de te bezoeken persoon niet in de buurt is opgenomen. 

De gemeente kan aan u bijzondere bijstand verstrekken voor de reiskosten die u maakt om een ziek familielid te bezoeken. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten voor bezoek aan zieke familieleden:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.