Antwoord op vragen over het sociaal domein

Overbrugging scherpe terugval inkomen

Uw inkomen kan ineens lager worden, bijvoorbeeld als u onverwacht werkloos wordt.

In die gevallen kunt u mogelijk tijdelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om de daling van uw inkomen te vergoeden en u te laten wennen aan uw lagere inkomen. 

Uw inkomen is plotseling lager?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de opvang van een plotselinge inkomensdaling door andere oorzaken:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.