Antwoord op vragen over het sociaal domein

Maaltijdvoorziening

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt  daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening

Als u vanwege uw leeftijd of handicap bent aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden dan een normale Nederlander. U en uw kosten moeten dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.