Antwoord op vragen over het sociaal domein

Legeskosten verblijfsvergunning en naturalisatie

Bent u vreemdeling en wilt u zich tijdelijk of permanent in Nederland vestigen? Dan moet u daar een verblijfsvergunning voor aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich na verloop van tijd laten naturaliseren tot Nederlander. In beide gevallen zult u kosten moeten maken voor de behandeling van uw aanvraag. Dat noemen we legeskosten.

Recht op bijzondere bijstand?

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor die kosten. Heeft u door bijzondere omstandigheden niet kunnen sparen voor uw legeskosten en kunt u er ook geen lening voor afsluiten? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Daarvoor moet u tijdens het aanvragen van de verblijfsvergunning al een met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling zijn. Zie voor meer informatie ook U bent een procedure gestart om in Nederland te blijven. Als de afstand tussen uw woonplaats en het kantoor van de IND erg groot is, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand voor uw reiskosten.

Wat heeft uw gemeente bepaald?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.