Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kosten rechtsbijstand

Bent u betrokkene in een rechtszaak of betrokken bij een andere juridische procedure? Dan maakt u mogelijk extra kosten. U kunt hierbij denken aan kosten voor een advocaat, griffierechten of reiskosten.

Wel bijzondere bijstand

Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u in de volgende situaties recht hebben op bijzondere bijstand voor rechtsbijstand:

 • U hebt een toevoeging gekregen en moet een eigen bijdrage betalen
  U krijgt een toevoeging als de Raad voor de Rechtsbijstand uw procedure noodzakelijk vindt. De kosten van de advocaat worden dan vergoed. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand ontvangen. Als u eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch loket voordat u naar een advocaat gaat, is de hoogte van uw eigen bijdrage € 58,- lager. Gaat u niet eerst naar het Juridisch Loket, dan kan de gemeente uw bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage verlagen met € 58,-.
 • U moet griffierechten betalen
  Als uw zaak voor de rechter komt, dan moet u aan de rechtbank griffierechten betalen. Voor deze kosten kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Er wordt wel van u verwacht dat u gebruik maakt van eventuele kortingsregelingen voor griffierechten.

Mogelijk recht op bijzondere bijstand

Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u in de volgende situaties mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand voor rechtsbijstand:

 • U hebt de toevoeging niet of te laat aangevraagd
  De gemeente moet in deze situatie zelf bepalen of de kosten noodzakelijk zijn. Als uw kosten noodzakelijk zijn, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Wel kan de gemeente de bijzondere bijstand verlagen of in de vorm van een lening verstrekken omdat u onnodig een beroep op bijstand doet. Wanneer u de toevoeging wel (op tijd) had aangevraagd, had u namelijk een deel van de kosten vergoed gekregen.
 • U hebt een te hoog inkomen of de zaak gaat om een te klein bedrag
  In deze situatie moet de gemeente zelf beoordelen of de procedure noodzakelijk is. Als uw kosten noodzakelijk zijn, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand.

Geen recht op bijzondere bijstand

In de volgende situaties hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand:

 • De kosten van rechtsbijstand zijn niet noodzakelijk omdat u ook gebruik had kunnen maken van een gratis advies van het Juridisch Loket.
 • U hebt een advocaat ingeschakeld voor een procedure waarin dat niet noodzakelijk is.
 • De Raad voor de Rechtsbijstand vindt uw procedure niet noodzakelijk.
 • U voert een procedure die te maken heeft met uw werk als zelfstandige.
 • U krijgt uw proceskosten vergoed van de tegenpartij. Als u al bijzondere bijstand hebt ontvangen, kan de gemeente die (deels) van u terugvorderen.

Beleid van uw gemeente

De gemeente heeft het volgende beleid bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.