Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand voor begrafenis of crematie

Is een familielid overleden? En heeft de overledene niet voor de begrafenis of crematie gespaard? En is hij/zij daar ook niet voor verzekerd? Dan moet u, als u erfgenaam bent, samen met andere erfgenamen de begrafenis of crematie betalen.

Als u dat niet kunt betalen, heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Dit geldt ook als u geen uitkering heeft.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.