Antwoord op vragen over het sociaal domein

Eerste maand huur en administratiekosten

Ik heb een woning toegewezen gekregen en ga verhuizen 

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur. Als u weet dat u gaat verhuizen, of als u voor het eerst op zichzelf gaat wonen, kunt u voor deze kosten sparen. Dit kan ook als u een inkomen hebt op bijstandsniveau. Heeft u om wat voor reden dan ook niet kunnen sparen, dan kunt u kijken of u het geld kunt lenen. Door de aflossing van de geldlening spaart u dan als het ware achteraf. Als de geldverstrekker een borg wil, kunt u de gemeente om bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht verzoeken.

Uitzondering

Onverwachte noodzakelijke verhuizing
Als er sprake is van een onverwachte noodzakelijke verhuizing kan er een uitzondering worden gemaakt. U moet dan denken aan een situatie waarin u zeer plotseling afhankelijk bent geworden van een aangepaste woning en deze zo snel mogelijk moet betrekken. Dat is een situatie waarvoor u niet hoeft te reserveren, omdat u daarmee niet bij voorbaat rekening hoeft te houden. Als u niet alsnog heeft kunnen reserveren nadat de noodzakelijke verhuizing bekend is geworden, kunt u de gemeente vragen om bijzondere bijstand voor deze kosten.

U bent statushouder en heeft een woning toegewezen gekregen
Van een Rva-verstrekking kan niet voor de eerste maand huur en administratiekosten worden gespaard. Er zijn gemeenten die beleid voeren dat in die situatie op bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste maand huur en administratiekosten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.