Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dieetkosten

In principe is er geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten die u maakt als u een speciaal dieet volgt. Alleen als u veel meer kosten voor voeding heeft dan wanneer u geen speciaal dieet zou hebben kunt u recht hebben op bijzondere bijstand, als u aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand voldoet.

Hoogte van de bijzondere bijstand

Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, zal de gemeente slechts de extra kosten vergoeden.

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor diëten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.