Antwoord op vragen over het sociaal domein

Communicatie en signalering

Bent u ziek, gehandicapt of op leeftijd? Dan moet u soms extra kosten maken voor communicatie- en signaleringshulpmiddelen. U kunt daarbij denken aan een computer voor omgevingsbediening, een wekinstallatie of een alarmeringssysteem.

Hoofdregel: geen bijzondere bijstand

U hebt in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van communicatie- en signaleringsapparatuur, omdat:

Uw situatie Recht op bijzondere bijstand?
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten
Nee, u kunt uw kosten op een andere manier betalen.
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet Nee, uw kosten zijn niet noodzakelijk.

Uitzondering: bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage

Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u wel recht hebben op bijzondere bijstand. U en uw kosten moeten wel aan de voorwaarden voldoen.
De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor deze kosten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.