Antwoord op vragen over het sociaal domein

Brillen

De kosten van brillen(glazen) en contactlenzen worden door de basiszorgverzekering niet vergoed. Daarom krijgt u hier meestal geen bijzondere bijstand voor. U kunt zich aanvullend verzekeren om een vergoeding voor de kosten van brillen(glazen) en contactlezen te krijgen.

Wat heeft uw gemeente bepaald?

De gemeente mag besluiten dat u toch bijzondere bijstand krijgt. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid.

De gemeente kan bij het vaststellen van de hoogte van de bijzondere bijstand uitgaan van de kosten van de goedkoopste geschikte bril, brillenglazen en/of contactlenzen. De gemeente kan ook uitgaan van richtprijzen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen