Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bewindvoerderskosten

Beschermingsbewind 

U heeft recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw bewindvoerder, als u aan alle voorwaarden voor het recht erop voldoet.

WSNP     

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw WSNP-bewindvoerder.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.