Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bestedingsverplichting

Ontvangt u bijzondere bijstand? Dan kan de gemeente u verplichten deze bijstand te gebruiken voor het doel waarvoor u de bijstand hebt gekregen. Als de gemeente u bijvoorbeeld bijzondere bijstand toekent voor de aanschaf van een bril, kan de gemeente u verplichten deze bijzondere bijstand ook daadwerkelijk te gebruiken voor de aanschaf van een bril.

Die verplichting wordt ook wel de bestedingsverplichting genoemd. De gemeente kan u in het kader van de bestedingsverplichting verplichten binnen een bepaalde termijn een betalingsbewijs te overleggen.

Gevolgen van het niet nakomen van de bestedingsverplichting

De gemeente kan bepalen dat u ten onrechte bijzondere bijstand hebt ontvangen. Dat kan ze doen als u bijzondere bijstand ontvangt, aan u een bestedingsverplichting is opgelegd, maar u zich daar niet aan houdt. De gemeente kan dan het recht op bijstand intrekken en u verplichten de verleende bijstand terug te betalen. Ook kan de gemeente besluiten de bijstand te verlagen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen