Antwoord op vragen over het sociaal domein

Babyuitzet

Als u een kind verwacht, krijgt u te maken met extra kosten. In principe wordt van u verwacht dat u spaart voor deze kosten. Dat geldt ook als u een inkomen rond bijstandsniveau hebt.

Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u toch recht hebben op bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand wordt dan meestal gegeven als lening of borgtocht. Ook kunt u de bijzondere bijstand in natura krijgen.

Recht op bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.