Antwoord op vragen over het sociaal domein

WSF 2000

Als u studeert, dan kunt op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) recht hebben op een vergoeding van uw opleidingskosten als u een HBO-opleiding, een universitaire opleiding of een opleiding in het beroepsonderwijs volgt. De WSF 2000 wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.