Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ten laste komend kind

Dit is een kind

  • onder de 18 jaar;
  • waar u volgens de wet financieel verantwoordelijk voor bent;
  • dat uw eigen kind is, uw stiefkind of uw geadopteerde kind;
  • dat in Nederland woont;
  • waar u kinderbijslag voor kunt krijgen. Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen