Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kinderopvangtoeslag

Hebt u een kind en gaat uw kind naar de betaalde kinderopvang? Dan kunt u recht hebben op een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Er zijn twee soorten bijdragen:

  • De kinderopvangtoeslag van de overheid
  • De werkgeversbijdrage of tegemoetkoming van de gemeente of UWV

De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Voorwaarden en hoogte

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moeten u en uw eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van betaalde kinderopvang die u zelf betaalt en mag uw kind nog niet op het voortgezet onderwijs zitten. Zie voor alle voorwaarden de website van de belastingdienst .

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt berekend door de Belastingdienst en is afhankelijk van verschillende factoren. Maakt u gebruik van kinderopvang voor meer dan één kind? Dan wordt de bijdrage voor elk kind afzonderlijk bepaald. Om een goede indicatie te krijgen van de kinderopvangtoeslag kunt u een proefberekening laten uitvoeren op toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag en bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering en maakt u gebruik van een voorziening die gericht is op uw arbeidsinschakeling? Dan hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag en een tegemoetkoming van de gemeente. Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Dan telt de gemeente uw kinderopvangtoeslag niet bij uw inkomen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.