Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kinderbijslag

U kunt recht hebben op kinderbijslag voor uw kind(eren) op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Kinderbijslag is mogelijk voor uw eigen kind, uw geadopteerde kind of uw stiefkind. Heeft u een pleegkind en ontvangt u voor dit kind pleegvergoeding dan heeft u geen recht op kinderbijslag voor dit kind.

 
Het doel van de AKW is om een tegemoetkoming te bieden in de kosten van:

  • kinderen die jonger zijn dan 16 jaar en tot uw huishouden behoren;
  • kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en in belangrijke mate door u worden onderhouden.

De AKW wordt uitgevoerd en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.