Antwoord op vragen over het sociaal domein

Herziening

Uw recht op bijstand wordt herzien als uw financiële situatie verandert, bijvoorbeeld als u een baan krijgt, maar toch recht blijft houden op (aanvullende) bijstand.

Het kan zijn dat de gemeente in de tussentijd per ongeluk de hele bijstand heeft uitbetaald. In dat geval moet u de bijstand die u teveel ontving aan de gemeente terugbetalen. De bijstand wordt dan voor een deel teruggevorderd. 

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.