Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heffingskortingen

Heffingskorting is korting op belasting die u moet betalen. Met een heffingskorting betaalt u dus minder belasting. Heeft u recht op een heffingskorting? Dan houdt de Belastingdienst daar rekening mee als zij berekent hoeveel belasting u moet betalen.

Heffingskortingen trekt de gemeente van uw uitkering af

Als u een bijstandsuitkering heeft, tellen heffingskortingen normaal gesproken mee als inkomsten. Die trekt de gemeente dus van uw uitkering af. Dat kan per maand, of over een heel jaar.

Kunt u een heffingskorting krijgen? Dan gaat de gemeente er vanuit dat u die aanvraagt. Zij trekt die namelijk ook van uw uitkering af, als u hem niet heeft aangevraagd.

Heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Heeft u een voorlopige teruggave aangevraagd? Dan krijgt u daarover een officiële brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u de teruggave krijgt, of niet. Van deze brief moet u een kopie naar de gemeente sturen. Dat is uw inlichtingenplicht.

Sommige heffingskortingen kunt u als voorschot vragen. U krijgt dan elke maand een bedrag van de Belastingdienst. Dit heet een ‘voorlopige teruggave’.

Sommige heffingskortingen trekt de gemeente niet van uw uitkering af

Want die tellen niet mee als inkomsten. Bijvoorbeeld de jonggehandicaptenkorting als u 27 jaar of ouder bent. Die heffingskorting mag u houden, bovenop uw uitkering.       

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.