Antwoord op vragen over het sociaal domein

Binnenschipper

Ook als binnenschipper kunt u een bijstandsuitkering krijgen als dat nodig is. Welke uitkering u dan precies krijgt, hangt ervan af of u zelfstandig ondernemer bent.

Wanneer bent u voor de bijstand zelfstandig ondernemer in de binnenvaart?

  • Als u met een schip goederen vervoert of opslaat op binnenwateren, stromen en riviermonden van Nederland. En/of op de Dollard, de Waddenzee en het IJsselmeer.
  • Of als u zulke schepen duwt of sleept. Met een boot die daarvoor bedoeld is en waarmee u geen goederen vervoert.

Bent u zelfstandig ondernemer in de binnenvaart?

In de tabel hieronder leest u waar u dan bijstand kunt aanvragen. Het gaat dan om de Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

De plaats waar u het meeste bent 
(provincie en/of gemeente)

Gemeente waar u moet aanvragen

Provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Gemeente Groningen

Provincies Overijssel en Flevoland

Gemeente Zwolle

Provincie Gelderland
En de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Lith, Mook en Middelaar en Oss

Gemeente Nijmegen

Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Amsterdam

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Rotterdam 

Provincie Zeeland

Gemeente Terneuzen

Provincie Noord-Brabant
Met uitzondering van: Asten, Boxmeer, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Grave, Helmond, Lith, Mierlo, Oss en Someren 

Gemeente Geertruidenberg 

De gemeenten Asten, Cranendonck, Deurne, Helmond, Mierlo en Someren

En de provincie Limburg 
Met uitzondering van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

Gemeente Maasbracht 

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Bent u geen zelfstandig ondernemer in de binnenvaart?

Dan gelden voor u de gewone voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen