Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aangifte bij het OM

Het niet nakomen van uw verplichtingen kan tevens een strafbaar feit opleveren, zoals  bij fraude of mishandeling. In die gevallen kan de gemeente aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM).

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.